Visste du det?

Resultat från studier visar att cirka 95 procent av våra produkters totala miljöpåverkan är kopplad till vårt val av material, processer och leverantörer.