Miljö

Miljövänlig produktion
Precis som i många andra branscher efterfrågar våra kunder miljövänliga produkter. Det har blivit ett viktigt konkurrensmedel att kunna erbjuda möbler som är producerade med miljöhänsyn. För oss är detta ingen ny trend som vi behöver ställa om produktionen för, utan ett självklart val som vi arbetat med länge. Därmed inte sagt att vi inte kan bli ännu bättre, och det jobbar vi varje dag med.

Självklart följer vi gällande lagar och bestämmelser inom miljö- och kvalitetsområdet. Det är minsta möjliga hygienfaktor. Vi försöker överträffa dessa och höja ribban än högre. Vi ställer även krav på att våra underleverantörer följer miljöbestämmelserna. Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra föroreningar och utsläpp. Och vi minskar ständigt miljö- och arbetsbelastningarna samt resursförbrukningen under det att vi tar hänsyn till kvaliteten och ekonomin.

Kvalitets- och miljöcertifieringar
RBM är certifierat enligt kvalitetsstyrningssystemet DS/ISO 9001 och miljöledningssystemet DS/ISO 14001. Certifiering enligt miljöledningssystemet ISO 14001 innebär att vi tar hänsyn till miljön i alla aspekter av driften av vårt företag. Vi förfogar över en organisation samt strukturer och metoder för utveckling, införande och underhåll av fastställda miljöpolicys.

Hos oss handlar det om kontinuerliga processer då vi konstant strävar efter att ge bästa möjliga service. Vårt mål är att skapa en bättre miljö och säkerställa allt bättre kvalitet ända från valet av råvaror, produktionen och distributionen till valet av samarbetspartner. Enkelt, eller hur?