Miljöpionjär (milstolpar)

2011: GRI-rapport

2008: GHG Greenhouse rapport om växthusgaser

2005: Grön el

1999: ISO 14001

1996: EMAS

1995: Introduktion av återvunnet material

1993: Första generationens Eco Design Criteria

1990: Första miljöchefen