Uppgraderat RBM Eminent bord

En ny hörnlösning på Eminentbordet införs i produktion i februari 2010. Detta är visuellt sett små förändringar, men kvalitetsmässigt en förbättrad och mer solid lösning, som ersätter iht. EN 1730-5.